"Det är glädjande nyheter", säger Torsten Persson, rådsprofessor i nationalekonomi till tidningen Forskning.se som rapporterar om hans forskning.
Forskarna har intresserat sig för hur duktiga politikerna är på att fatta beslut och hur väl deras sociala bakgrund stämmer överens med befolkningen som de är satta att representera. Egenskaperna hos alla svenska politiker i alla kommunalval mellan 1982 och 2010 har kartlagts och studien har fått namnet Who becomes a politician.

Där framträder en tydlig bild av svenska politiker som både intelligenta beslutsfattare och skickliga ledare. Jämfört med befolkningen i övrigt tillhör de den mest begåvade tredjedelen. Och ju högre upp i den politiska hierarkin desto mer kompetenta är politikerna, skriver Forskning.se.

 
Kommunstyrelseordföranden är lika smart som en verkställande direktör i företag med 25-250 anställda.  Politiker är inte lika smarta som läkare, jurister men å andra sidan är de bättre ledare. Torsten Persson berättar att duglighet inte säger allt. Lika viktigt är politikers integritet, men hur mäter man det? säger han till Forskning.se.