– Vi gör en ganska stor kampanj som sker framförallt i sociala medier, berättar Jenny Engdahl Westbratt, kommunikationschef på Polisförbundet.

Kampanjen består bland annat av  en film, framtagen av byrån Reform Act och som visar hur blå sås hälls över ett fat med olika bakverk.  Det ska symbolisera den bluewashing Polisförbundet menar pågå.

– Polismyndigheten består av många kompetenser, men om allt för få är poliser riskeras både effektivitet och resultat att bli sämre..

Kampanjen består även av mjuka delar.

– Det kommer också mediala utspel, och vår närvaro i Almedalen kommer att handla om polisiära kompetens och bluewashing, säger Jenny Engdahl Westbratt, som tycks mycket nöjd med att Dagens Nyheter ledare i dag, av Emma Høen Bustos, handlar om just polisens kompetensbrist och kommer lagom till kampanjstarten.

–  Det var en bra tajming kan man säga. Emma skriver på prick.

Vad vill ni uppnå?
– Det handlar om att öka förståelsen om att den polisiära kompetensen är behövlig i hela det brottsbekämpande uppdraget.

Vem riktar ni kampanjen till?
– Vi riktar kampanjen till främst politiker men också polismyndigheten, som kan göra sina val när man tillsätter tjänster och rätt kompetens på rätt plats. Också politiken måste förstå att det inte finns någon quick fix på polisbristen om vi vill ha en polis i framkant och nå bättre resultat än i dag.

Polisförbundet bygger sin kampanj på regeringens löfte att bygga ut polismyndigheten  med 10 000 polisanställda fram till 2024. Hittills har myndigheten ökat med 4 600. Men av dessa är endast 30 procent poliser, enligt Polisförbundet.

– Vi kan se att polisen anställer många civila som får göra jobb de inte har utbildning  för. Det blir inte alltid särskilt bra, det är inte effektivt och riskerar att försämra resultaten.

Vem blir förd bakom ljuset?
– Det är allmänheten. Man tror att det är poliser som kommer när det inte är det.

Hur felaktig är regeringens information?
– Man ger en bild av att polistillväxten är på gång, att man anställer fler och försöker rätta till den upplevda otryggheten. Men det är framförallt inte poliser som anställs.

Vem bär ansvaret?
 – Polismyndigheten bär ett ansvar, polismyndigheten är ansvarig för rekrytering och för att driva effektiviteten och organisera verksamheten. Men politikerna har också varit senfärdiga med att se problemen.

Hur stort ansvar har regeringen?
– Både oppositionen och regeringen är ansvariga för senfärdigheten. Jag kan se många kontraproduktiva politiska förslag, som att utbildningen ska förkortas och ett förslag Moderaterna i Stockholms län går ut på att kortutbilda poliser som ska gå i tunnelbanan, en slags b-polis som inte bidrar till ökad rättssäkerhet och till att göra polisyrket med attraktivt. Det pågår mycket nu som utarmar den polisiära kompetensen.

Är detta en form av misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson (s)?
–   Justitieministern har ett ansvar för att ge förutsättningar för Polismyndigheten att göra ett bra jobb. Där finns mer att önska. Men han är inte ansvarig för hur  polismyndigheten organiseras och vilka som anställs.

Hur ser ni på att anklaga regeringen för ”bluewashing”?
– Jag skulle säga att det är polismyndigheten och de politiska förslagen som bidrar till bluewashing.

Är det känslig för er att kritisera Morgan Johansson?
– Det är det absolut inte. Men jag har svårt att se att han ensam ligger bakom bluewashingen. När han säger att det har blivit fler poliser och att vi har fler än någonsin, så stämmer ju det. Vi önskar att han pratar mer om behovet av polisiär kompetens och om behovet av att uppvärdera polisyrket för att göra det mer attraktivt.

Vad hoppas ni på för reaktioner?
– Vi hoppas på många goda politiska förslag som bidrar till att värdera polisyrket högre och att vi slipper kontraproduktiva förslag. Vi hoppas också att Polismyndigheten värderar sin poliskår högre än i dag och säkerställer att det finns rätt kompetens i det brottsbekämpande uppdrag.