Myndigheterna har redan namnet på dem som ska jaga rattfyllerister: trafiksäkerhetskontrollanter. Förslaget är att de ska vara avlönas av Trafikverket eller av någon annan lämplig myndighet, men jobba åt polisen. De två myndigheterna anser att frågan behöver utredas ytterligare.
 
Var fjärde dödsolycka på de svenska vägarna har inslag av alkohol eller droger. Därför vill Trafikverket och polisen införa trafiksäkerhetskontrollanter.

Myndigheterna hänvisar till forskning, som visar att många synliga nykterhetskontroller efter väg minskar antalet alkoholrelaterade olyckor.

 
Tonchi Percan