I en skrivelse till regeringen skriver tillförordnad chef för rättsavdelningen, Johan Östenson, verksjuristen Yvette Glantz samt verksjuristen Ove Nilsson om de nödvändiga lagändringarna i alkohollagen.
De påminner regeringen om att rederierna brister i sin kontroll av alkoholförsäljning och att även estnisk, finsk och åländsk polis påpekat  detta under flera år för rederierna, och skriver:
”Polismyndighetens bedömning är att en viktig åtgärd för att minska antalet våldtäkter som förövas på färjorna är att den reglering som finns i alkohollagen för serveringstillstånd även omfattar internationell färjetrafik, skriver de tre till regeringen.
De avslutar sin framställan om att en ändring i alkohollagen med att understryka att rederierna missköter sig.
 ”Att svenska myndigheter ges möjlighet att bedriva tillsyn och att serveringstillstånd kan återkallas är enligt Polismyndighetens mening en förutsättning för att kunna påverka rederiernas servering av alkohol.”
 
Tonchi Percan