Lärarnas Riksförbund totalsågar inte regeringen, som har infört flera av förbundets förslag.
"Många reformer väntar på att få genomslag, men mer måste göras", skriver Lärarnas Riksförbund på sin egen sajt. Ordförande Bo Jansson tycker politikerna ska skärpa sig:

"Nu är det dags för samtliga riksdagspartier att släppa skygglapparna och genomföra de reformer svensk skola verkligen behöver".

Lärarnas Riksförbund passar också på att slå ett slag för förstatligandet av skolan, som förbundet och Folkpartiet argumenterar för:

"Den svenska skolan måste befrias från det dubbelkommando mellan staten och huvudmännen som idag gör att förändringar inte kan ske snabbt och kraftfullt nog. Först då kan kunskapsresultaten och likvärdigheten förbättras".

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén anser att vi "befinner oss i ett mycket allvarligt läge". Också hon lägger ansvaret på politikerna, med adress Alliansregeringen:

"Resultaten har sjunkit som en sten och det är tydligt att politiken leder fel och att rätt förutsättningar inte levereras".

Till skillnad från Lärarnas riksförbund, anser Lärarförbundet att det är det fria skolvalet snarare än kommunaliseringen av skolan som är den felaktigt förda politiken.
"Sverige tappar för att politikerna inte har gett skolan rätt förutsättningar att kompensera eleverna som har det allra tuffast med det viktiga särskilda stödet, tid och resurser. Den bristande likvärdigheten är priset Sverige har fått betala för det fria skolvalet", skriver Eva-Lis Sirén i en kommentar.