”Det är oroande att kunskapsresultaten sjunker och viktigt att analysera vidare områden som integrationens betydelse och pandemins effekter”, kommenterar Kunskapsskolans pedagogikchef Stina Myringer-Karlsson.

”Mycket tyder på att pandemin spelar den stora rollen för resultatförsämringen, både här och internationellt”, kommenterar Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

Hon lägger till:

”Vad resultaten i Pisa framför allt belyser är den växande klyftan i det svenska skolsystemet. Socioekonomin spelar stor roll här. Elevers hemförhållanden och bakgrund påverkar hur de presterar.  Svensk skola måste vara mer kompensatorisk och likvärdig”.

Åsa Fahlén ser en risk i att nedgången ”inte bara kommer vara en pandemieffekt”.

”Det står plågsamt klart att Sveriges 290 kommuner och cirka tusen privata utförare inte klarar av att upprätthålla en nationellt likvärdig skola”.

Academedias vd Marcus Strömberg kommenterar:

”Resultaten är en bekräftelse på att svensk skola står sig relativt väl jämfört med andra länder, till exempel våra nordiska grannländer. I Sverige har vi en tendens att fokusera mycket på problemen i skolan, och visst ska de adresseras, men faktum är att svensk skola fungerar bra för majoriteten av eleverna”.

Dock pekar Marcus Strömberg det ”stora problemet” i svensk skola, en liknande slutsats som Åsa Fahlén gör:

”Det är att vi inte lyckas tillräckligt bra med de elever som har sämst förutsättningar. Detta är oroande och betydligt mer behöver göras för att lyfta de elever som riskerar att halka efter i kunskapsutvecklingen. Det gäller oavsett vem som är huvudman”.

Marcus Strömberg lägger till:

”Det är också hög tid att vi inför egna nationella kunskapsmätningar i Sverige, som kan komplettera de internationella mätningar som görs. På så sätt kan vi mer snabbfotat följa och agera på kunskapsutvecklingen i svensk skola”.

Marcus Strömberg kommenterar vidare:

”Pandemin visade hur sårbara vi är även om många skolor snabbt och framgångsrikt ställde om till distansundervisning i de fall det var nödvändigt. Den polariserade debatten om digitalisering i svensk skola är hämmande för utvecklingen. Vi behöver tänka mycket mer långsiktigt, till exempel kring hur vi skapar bra förutsättningar för lärande i digitala miljöer och hur vi säkrar undervisningens kvalitet för alla elever när de inte kan befinna sig i samma fysiska klassrum”.