I dag beslutade regeringen om att inleda en översyn av delar av valsystemet. En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att bland annat utreda om Västra Götlands valkretsindelning bör ändras, och ifall partier ska behöva anmäla sig i förväg inför val.
 
Kommittén ska samtidigt också undersöka om ett system med elektronisk röstning, både i vallokalerna och via internet, ska införas, något som regeringen menar skulle innebära ökad flexibilitet och starkare demokrati.
 
På Piratpartiet är man dock av en annan åsikt. Partiet menar att elektronisk röstning snarare skulle försämra demokratin.
– Grundproblemet är att det inte går att bevara valhemligheten, säger Piratpartiets Europaparlamentariker Christian Engström och fortsätter:
– Det är inte ett tekniskt problem, utan man kan snarare inte veta om någon står bakom den röstande och berättar vilken knapp personen ska trycka på.
 
E-röstning skulle dessutom kunna öppna upp för personer att sälja sina röster.
– I dag finns det ingen som vill betala för det, eftersom köparen inte kan vara säker på vad säljaren verkligen röstar. Men den dagen då någon kan stå bakom och titta på, då blir det ju plötsligt en möjlighet.
 
Christian Engström anser att röstningen bör hållas i vallokaler, så valförättare kan kontrollera så att allt går rätt till.
 
Samtidigt ser han inte röstningsmaskiner i vallokaler som en bra lösning.
– Det är helt enkelt så att det inte går att kontrollera dessa utifrån, en utomstående vet inte vad en maskin gör. I USA, där det används röstningsdatorer, är det en stor kontrovers. Även om det inte har fuskats så är det många människor som misstror systemet.
 
En fördel som regeringen lyfter fram med elektronisk rösning är att det skulle ge ökade möjligheter för funktionsnedsatta att delta i den demokratiska processen. Enligt Piratpartiet är det dock inte värt.
– Det viktigaste i ett valsystem är att det inte sker något fusk, men också att det inte ska finnas misstanke om fusk. Att få en högre deltagarsiffra på bekostnad av att valresultaten kan ifrågasättas, det är inte rätt helt enkelt.
 
Ardalan Samimi