Opinionskommitténs första uppgift i höst blir att anordna en hearing i riksdagen om datalagringen.
– Vår förhoppning är att dra i gång en gräsrotrörelse och att opinionen mot datalagringen ska bli riktigt kraftig, säger Jens Holm (v) en av initiativtagarna.
I ledningen för kommittén ingår även Marie Ferm (mp) Anna Troberg, nuvarande partiordförande för Piratpartiet samt Rickard Falkvinge grundare och före detta partiordförande i Piratpartiet.
I vänsterpartiets lokaler i riksdagen träffades 14 maj ett femtontal personer för att bilda opinionskommittén mot datalagringslagen. Förhoppningen är att det ska bli samma drag och som det var mot FRA-lagen, en kampanj där Piratpartiet spelade en avgörande roll.
Sverige är ett att flera länder som ännu inte implanterat datalagringsdirektivet som kom till i Bryssel efter terroristattackerna i Madrid och London.
EU-domstolen slog fast i februari 2010 att Sverige brutit mot fördraget genom att inte införa direktivet.
Regeringen kom därefter med ett lagförslag om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål i syfte att genomföra direktivet i Sverige.
En minoritet bestående av Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har dock drivit igenom en minoritetsbordsläggning. Förslaget kan därför inte prövas av riksdagen förrän den 17 mars 2012.
 
Tonchi Percan