Tobaksbolaget Philip Morris vill se politiska krafttag mot förfalskade cigaretter.

Philip Morris har anlitat konsultbolaget KPMG till att göra en rapport som visar på en fördubbling av antalet förfalskade cigaretter i EU under 2020. KPMG ska ha undersökt handeln med olagliga cigaretter i de 27 medlemsländerna i EU samt Storbritannien, Norge och Schweiz. Rapporten visar att den totala cigarettkonsumtionen i Europa fortsätter att minska medan andelen olagliga cigaretter ökar med 0,5 procentenheter till 7,8 procent. Detta leder till uteblivna skatteintäkter för EU-länderna på runt 86 miljarder kronor. I Sverige handlar det om 931 miljoner kronor.

”I Sverige kan vi se att de stängda gränserna har försvårat för illegala cigaretter att komma ut på marknaden men vi behöver öka insatserna ytterligare då vi riskerar en snabb ökning när gränserna öppnar igen”, säger Mathilda Stenman, chef för external affairs för Philip Morris Sverige och Island.

Nu vill hon att politikerna engagerar sig i frågan:

”Den illegala handeln minskar skatteintäkterna, stör laglig handel och utsätter konsumenterna för förfalskade produkter vars innehåll är okänt. Den hänger ofta ihop med annan organiserad brottslighet som människo- och vapenhandel. Då de potentiella straffen är mindre än för exempelvis narkotikabrott är handeln mycket lukrativ för aktörer inom den organiserade brottsligheten. Vi ser gärna att Riksdagen ser över prioriteringarna och resurserna för att motarbeta den illegala tobakshandeln och även funderar på om straffen är tillräckliga med tanke på brottets allvar”.