Omsättningen för PFM föll med 10 procent till 40,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll från 11,4 till 5,6 miljonerkronor. Rörelsemarginalen stannade på 14 (26) procent.

Personalkostnaden ökade med 7,2 procent till 21,1 miljoner kronor. Personalstyrkan för PFM, som levererar mycket fältundersökningar, minskade från 54 till 52 medarbetare.