Omsättningen minskade med 2,5 procent till 39,1 miljoner kronor. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 24 procent till 7,0 miljoner kronor. Det ger en rörelsemarginal på 18(14) procent.
Personalkostnaden minskade med 6,4 procent till 19,8 miljoner kronor, samtidigt som personalstyrkan minskade från 56 till 46 snittanställda.