Förmaksflimmer är nära kopplat och en orsak till stroke. Med kampanjen hoppas de båda företagen uppmärksamma vikten av att regelbundet kontrollera pulsen på äldre personer för att kunna upptäcka förmaksflimmer och minska risken för stroke.
 
Ni ska ta pulsen på politiker och beslutsfattare, hur ska ni gå till väga?
– Det kommer att ske genom tum-EKG på två platser. Vi har skickat ut inbjudan både per post, e-post, Twitter och Facebook men kommer även att dela ut flyers på plats, berättar Ulrika Goossens, kommunikationschef på Pfizer.
Under måndagen och tisdagens finns pul att ta i Hälsodalen på St Hansplan 2 och onsdag torsdag på Hamnplan plats 216. Företagen samarbetar med teknikföretaget Zenicor som utvecklat det test som kommer användas under kampanjen.

Ni söker inte upp politiker och makthavare för att ta deras puls?
– Vi kommer att på något sätt få dem att komma till oss, vi hoppas att så många som möjligt är intresserade.

Vem eller vilka politiker har ni siktat in er på?
– Vi hoppas på att så många ska komma till oss och vi vill skapa uppmärksamhet. Vi hoppas att så många som möjligt ska vara intresserade.
Det är klart att vi hoppas att Gabriel Wikström (s) skulle vara intresserad.
Byrån Reformklubben gör pr för kampanjen.
 
Jacob Wiberg