Byrån, som är specialinriktad på event och fester, tappade 5,6 procent av omsättningen som landade på 4,96 miljoner kronor. Men tack vare minskade kostnader, främst vad gäller "handelsvaror", kunde byrån hålla lönsamheten uppe. Rörelseresultatet ökade från 9 500 till 32 500 kronor. Personalkostnaderna ökade dock med 22 procent till 932 000 kronor. Då ökade antalet snittanställda från två till tre.