Utredningen, som presenteras i regeringens höstbudget imorgon, ska titta på vilka krav som ska ställas på välfärdsföretag när de söker tillstånd.
 
Enligt ett pressmeddelande från regeringen ska kraven dock vara utformade så ”att de främjar att verksamhet inom välfärdssektorn kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer”.
 
Regeringen anser att det är viktigt att mångfalden inom välfärdssektorn fortsätter att utvecklas. Utredningen ska därmed också titta på hur mindre aktörer inom sektorn kan främjas, särskilt när det gäller kapitaltillgången.
 
Vårdföretagarna är positiva inför förslaget.
– Det är fullt rimligt att ställa krav på redovisning av de långsiktiga planerna för verksamheten och att ägande, hantering av överskott och kvalitetsarbete är transparent. Men villkoren för investeringar i vård och omsorg måste stämma med det som gäller för jämförbara branscher, annars kommer vården och omsorgen att gå miste om kapital som kan utveckla välfärden, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, i en kommentar. 
 
Han fortsätter:
– De krav som ställs på företagare och ägare måste stämma överens med de krav som ställs på motsvarande verksamhet i offentlig drift. Konkurrensneutraliteten är A och O för att mångfalden ska utvecklas.