Därmed kan byrån redovisa en rekordhög omsättning på 5,8 miljoner kronor för det senaste räkenskapsåret, brutet i juli. Perspective redovisar även ett förbättrat rörelseresultat från en förlust på -77 000 kronor till en vinst på 234 000 kronor. Personalstyrkan låg oförändra på sju snittanställda. Det innebär att omsättningen per anställd ökade från 647 000 till 826 000 kronor.