Omsättningen minskade med närmare 2 procent till 21,8 miljoner kronor. Personalkostnaden pressades med 11,7 procent till 9,2 miljoner kronor, varav lönerna stod för 6,4 miljoner kronor (7,1).
 
Därmed kunde rörelseresultatet höjas från 1,32 till 1,77 miljoner kronor.
 
Efter lämnat koncernbidrag på 1,28 miljoner kronor återstår drygt 54 000 kronor av vinstmedlen.
 
Utöver det inträffade "ingen väsentlig händelse" under räkenskapsåret konstaterar bolagsledningen.