PerPR är en nordisk pr-byrå inriktad på hem, villa och trädgård. Under det senaste räkenskapsåret (brutet i april) ökade byrån både omsättning och rörelseresultat.

PerPR ökade omsättningen med 3,2 procent till 9,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 77 procent till 214 000 kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 2,2 (1,3) procent.

Personalstyrkan ökade från sju till åtta snittanställda. Personalkostnaden per anställd minskade med 12 procent till 572 000 kronor. Omsättningen per anställd minskade med 9,7 procent till 1,2 miljoner kronor.