Vice talman blir i så fall Susanne Eberstein (s) och sannolikt blir Ulf Holm (mp) andre vice talman. Det slutgiltiga resultatet blir klart senare i dag.