– Det är ju ingen riktig kommunikationsplan utan mer en policy där ni säger att ni ska träffa 250 000 människor.
Han efterlyser:

– För det första handlar politik om att definiera problem och formulera politiska lösningar på dem. Partierna ska stå för en samhällskritik som väljarna känner igen sig i. För det andra belönas partier som är i ständig rörelser.

Per Schlingmann pressar också Miljöpartiet på om partiet på allvar vill vara den tredje kraften i svensk politik.

– I så fall skapar det en enorm sprängkraft i svensk politik och ändrar hela regeringsfrågan. Men vi noterar också att Håkan Juholt kommenterar de senaste väljarundersökningarna med att han kan bilda regering med det rödgröna blocket. Menar ni allvar med att vara den tredje kraften eller är ni en del av Håkan Juholts regeringsalternativ?

 
– Är man opålitlig för att man tre år innan val inte tar ställning i regeringsfrågan. Tror ni att regeringsfrågan i dag är en stor fråga för folk nu? Vi upplever inte ett stort tryck från människor i frågan om vem vi gillar mest som statsminister, säger Anders Wallner.
 
– Ja, frågan är helt avgörande kommunikativt och för hur Miljöpartiet uppfattas relativt andra partier, säger Per Schlingmann.
 
– Vi nämner inte andra partier i vår kommunikationsplan. För oss är det viktigt forma vår egen politik, säger Anders Wallner.
– Det är ju här den politiska sprängkraften ligger, i svaret på frågan om ni ska ingå i Håkan Juholts regeringsalternativ, säger Per Schlingmann..