Det är nämligen branschorganisationen  Skogsindustrierna som har utsett Per Schlingmann till rådgivare. Han ska stödja organisationen med rådgivning inom kommunikation och framtidsfrågor.

”Med en alarmerande klimatkris får skogsindustrin en viktigare roll att bidra till omställningen. Som bransch gör vi det genom att agera själva när det gäller frågor som transporter och att utveckla ännu smartare fossilfria produkter. Vi kommer att ta fler initiativ till samarbeten med andra branscher, forskning och politiken. Och vi ska sprida mer kunskap om skogsråvaran och hur vi tillsammans skapar ett cirkulärt och fossilfritt samhälle. I allt detta kommer Per att kunna spela en viktig roll”, kommenterar Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman.