Penilla Gunther nyvald riksdagsledamot för kristdemokraterna får inte dra av kostnader för sin personalvalskampanj på totalt 71 361 kronor.
 
Pernilla Gunther hade köpt tv-reklam för 58 075 kronor, personvalsmaterial 10 110, inköp av annonsplats i tidningen Kristdemokraten 967 samt justering av personvalskostnad med 2 209 kronor.
Skatteverket skriver i sin motivering att dessa kostnader inte är avdragsgilla eftersom kostnader är inte till för intäkternas förvärvande och bibehållande.
Penilla Gunther hade begärt även avdrag för lakan, kudde, täcke, saker och blommor till övernattningsrummet samt anslagstavla och julstjärna till arbetsrummet.
Penilla Gunther gjorde avdrag även för julgodis och tårtor till medarbetare. Varken godiskostnader eller hennes representation under Almedalveckan gick genom.
Skattenämnden godkände avdrag för 2 112 kronor mot 102 301 som Pernilla Gunther ville ha.
Tonchi Percan