Omsättningen hamnade därmed på 33,2 miljoner kronor. Den rena byråintäkten ökade med 4,9 procent till 28,1 miljoner kronor.
Rörelseresultatet minskade från 4,9 till 3,7 miljoner kronor, främst beroende på att personalkostnaderna ökade med 22 procent till 17,8 miljoner kronor.