Under räkenskapsåret 2017 ökade Patriksson, som har kontor även i Norge och Danmark, omsättningen med 34 procent till 67,2 miljoner kronor. Den faktiska byråintäkten har sannolikt inte ökat i samma grad. Rörelseresultatet minskade med 12 procent till 4,2 miljoner kronor.

Marginalen, räknad på omsättningen, minskade med 3,2 procentenheter till 6,2 procent. Antalet anställda låg kvar på 39 snittanställda.
 

Omsättningen per anställd ökade med 34 procent till 1,72 miljoner. Personalkostnaden per anställd ökade med 1,8 procent till 587 000 kronor.