Byrån delar ut hälften av sin vinst efter skatt. Det innebär 1,3 miljoner kronor. Runt 40 000 kronor för de 30-talet anställda. Men alla får inte dela. Aktieutdelningen går till nio delägare. För födelsedagsbarnet och huvudägaren Patrik Westander klirrar det till med strax över 650 000 kronor.

Personalen fick dock en bonus på 77 000 kronor vardera i janurari. Westanders rörelseresultat för 2012 ökade med 100 000 kronor till 3,2 miljoner kronor, efter bonusutbetalningar. Byråintäkten ökade med 10,6 procent till 28,6 miljoner kronor. Byråintäkt per anställd minskade från 1,5 till 1,4 miljoner kronor.
 

Rörelseresultatet efter bonus till de anställda blev 3,2 miljoner under 2012, en ökning med 0,1 miljoner jämfört med året dessförinnan. Westanders rörelseresultat efter bonus har varit stabilt över tre miljoner sju år i rad.
 

Byrån delar ut hälften av sin vinst efter skatt. Det innebär 1,3 miljoner kronor. De innebär i sint tur runt 40 000 kronor för de 30-talet anställda.
 

Westanders rörelseresultat för 2012 ökade med 100 000 kronor till 3,2 miljoner kronor, efter bonusutbetalningar. Byråintäkten ökade med 10,6 procent till 28,6 miljoner kronor. Byråintäkt per anställd minskade från 1,5 till 1,4 miljoner kronor.
 
Artikeln innehöll en del felaktikgheter som korrigerats efter den ursprungliga publiceringen.