Intresset för att titta på partiledartalen under Almedalsveckan minskade under 2019. Endast Ulf Kristersson (m) lyckades höja sin siffra från föregående år.

Totalt tittade 11 500 personer på partiledartalen under Almedalsveckan, enligt region Gotlands statistik. Det är 37 procent mindre än 2018 då det var valår. Men siffran kan också jämföras med 2017 (14 100) och 2016 (19 300).
Under 2019 tappade alla dagar mark jämfört med 2018 utom måndag då Ulf Kristersson tog över efter Jonas Sjöstedt (v) och söndag då Jimmie Åkesson (sd) avlöste Isabella Lövin (mp).

Ulf Kristersson mer än tripplade publiken Jonas Sjöstedt hade under 2018. Under 2019 drabbades Jonas Sjöstedt av tungt regn och kom upp i 300 åskådare.

C-ledaren Annie Lööf tappade närmare 80 procent av sin publik, Jonas Sjöstedt tappade 73 procent. Ulf Kristersson ökade sin publik med 3 procent. Då talade han på måndag i stället för söndag, då många Almedalsbesökarna ännu inte ha anlänt.