arbetsmarknadsutskottet
ordförande: Socialdemokraterna
vice: Liberalerna

civilutskottet
ordförande: Miljöpartiet
vice: Kristdemokraterna

finansutskottet
ordförande: Moderaterna
vice: Socialdemokraterna

försvarsutskottet
ordförande: Socialdemokraterna
vice: Moderaterna

justitieutskottet
ordförande: Socialdemokraterna
vice: Kristdemokraterna

konstitutionsutskottet
ordförande: Socialdemokraterna
vice: Moderaterna

kulturutskottet
ordförande: Liberalerna
vice:  Vänsterpartiet

miljö- och jordbruksutskottet
ordförande: Centerpartiet
vice:  Miljöpartiet

Näringsutskottet

ordförande: Moderaterna
vice: Socialdemokraterna

skatteutskottet
ordförande: Socialdemokraterna
vice: Centerpartiet

socialförsäkringsutskottet
ordförande: Moderaterna
vice: Socialdemokraterna

socialutskottet

ordförande: Kristdemokraterna
vice:  Socialdemokraterna

trafikutskottet
ordförande: Vänsterpartiet
vice ordförande: Centerpartiet

utbildningsutskottet
ordförande: Socialdemokraterna
vice ordförande: Liberalerna

utrikesutskottet
ordförande: Moderaterna
vice: Socialdemokraterna

EU-nämnden
ordförande: Socialdemokraterna
vice ordförande: Centerpartiet