Samtliga partiers aktivitet har sjunkit på Facebook, Twitter och Instagram.

Två veckor före valet publicerades nämare 4 500 inlägg på partiernas egna Facebook, Twitter och Instagram. Två veckor efter valet har drygt 450 inlägg publicerats i samma kanaler. Det är en minskning med drygt 90 procent. Sverigedemokraterna minskade sina inlägg med 98 procent, trots att partiet har flest följare i sociala medier.

”Socialdemokraterna har mest att förlora i den kommande regeringsbildningen och är det parti som, tillsammans med Kristdemokraterna, har varit mest aktivt i sociala medier efter valet. I en stor del av inläggen tar Socialdemokraterna avstånd till Sverigedemokraterna och uppmanar Alliansen att samarbeta över blockgränserna, något som Socialdemokraternas följare verkar uppskatta”, kommenterar Ioanna Lokebratt, medieanalytiker på Retriever.

Retriever har även undersökt hur många artiklar som har skrivits om partierna. Sedan den 23 augusti har närmare 84 000 artiklar publicerats om valet och riksdagspartierna. Enligt Retriever har det mediala intresset ”ökat något” jämfört med två veckor före valet.