Kommittén som bestått av samtliga partier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har sedan juli 2011 sett över regler och villkor för friskolor.
 
Kommitténs deadline har skjutits upp flera gånger. Men i dag kunde partierna presentera resultaten på en extrainsatt presskonferens, där alla kommittéledamöter samt kommitténs ordförande Lars Leijonborg medverkade.
 
I uppgörelsen ingår tio förslag. Bland annat att även friskolor ska omfattas av meddelarfrihet och offentlighetsprincipen, något Socialdemokraterna drivit. Ett annat förslag är att skolorna ska redovisa sin ekonomi på enhetsnivå och att Skolinspektionen ska kunna förelägga skolor, vid brister som har med lärarsituationen att göra, att anställa fler lärare.
 
Det blir inget vinstförbud och heller inget kommunalt veto för etableringar nya friskolor, som är ett krav som S-kongressen nyligen beslutade om att driva. Däremot föreslås att nyetableringar ska föregås av ett samråd med kommunen. De som vill driva en skola måste också genomgå en prövning om ekonomisk lämplighet. 
 
Samtliga partier tycktes vara nöjda över överenskommelsen.
 
– Vi är glada att vi kan ta ett steg mot ett regelverk som normaliserar friskolesystemet. Vi vill ha mångfald och valfrihet men det är inte rimligt att en del av det som skett sker i vårt skolsystem, sade exempelvis Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna på en presskonferens.
 
Lars Leijonborg poängterade dock att det ”inte är en definitiv överenskommelse förrän det lagts i form av proposition”.