Tanken är att kommittén ska tillsättas under våren och vara blocköverskridande.

Kommittén ska se om regelverket och bygglagen (sjunde kapitlet) behöver ändras. Kommittén bör "studera och analysera systemen för planering på regional nivå i övriga nordiska länder och några andra länder inom EU". Kommittén bör också inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer.

 
Stefan Attefall efterlyser sätt att stödja kommunerna och tror att "regional samverkan bli ett viktigt steg". Detta för att "nationella och regionala hänsyn som ska tas när man planlägger nya bostäder har ökat". Stefan Attefall hoppas på "en så enkel, effektiv och ändamålsenlig regionplaneringsprocess som möjligt".