Pär Nuders bolag Dabok bedriver rådgivning och omvärldsanalyser i ekonomi och internationella frågor. I det senaste bokslutet skriver vd Pär Nuder att bolagets ”ekonomiska ställning har konsoliderats” och bolaget ”framgent kommer att bredda sin verksamhet till att också omfatta handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter”. Han har en poäng.
Bolaget gjorde ett rörelseresultat på 3,4 miljoner kronor. Resultat efter skatt hamnade på 1,8 miljoner kronor. De disponibla vinstmedlen uppgår till 2,3 miljoner kronor efter en blygsam utdelning på 134 000 kronor.
Bolaget har under den redovisade perioden ändrat bokslutsperiod till kalenderår. Det innebär att den redovisade perioden sträcker sig över 16 månader varför jämförelser medföregående bokslutsår inte är rättvisande. Av bokslutsåret framgår att omsättningen låg på 4, 8 miljoner kronor.
Endast Pär Nuder har varit anställd i bolaget. Den totala lönekostnaden har uppgått till 104 000 kronor.