Branschorganisationen Svensk Vindenergi har hittat en ersättare till Charlotte Unger Larson, som slutar till hösten som vd.

I stället är det Daniel Badman som är utsedd till ny vd för Svensk Vindenergi. Han jobbar i dag som public affairs-chef på Stora Enso. Han tillträder senast 1 december 2020.

”Daniels bakgrund inom tung industri är mycket intressant när vindkraften går mot att bli en bas i energisystemet”, kommenterar Linda Burenius, styrelseordförande för Svensk Vindenergi.