Det är pa-byrån New Republic som värvar rekryterar Emma Håkansson, expert på hållbar destinations- och stadslivsutveckling och idag tillförordnad vd för Helsingborg City och projektledare för H22.  På byrån ska hon stärka erbjudande kring samhällsbyggnad och destinationsutveckling

”I dag arbetar vi mycket med infrastruktur och energi, Emma fördjupar vårt erbjudande med destinations-, plats- och stadsutveckling”, kommenterar Olle Schubert, vd på New Republic.