Pr-byrån Oxenstierna & Partners har värvat en seniorkonsult på näringsdepartementet.

Där har Oxenstierna hittat Hélène Westholm, som i dag jobbar som investeringschef för statliga bolag med styrelseplats i bland annat Svensk Exportkredit och Svenska Spel. Hon har även jobbat på Nordstjernan och Erik Penser Bank.

”Jag har under åren insett hur kritisk kommunikationen är för ett bolags framgång. Efter att ha arbetat med bolag inom corporate finance och som ägarrepresentant har jag tagit med mig betydelsen av ir och att området är mer komplext än att bara följa regelverken”, kommenterar Hélène Westholm, och utvecklar valet av arbetsgivare:

”Jag attraherades av att Oxenstierna arbetar med små och medelstora bolag där vår rådgivning får en direkt påverkan och där vi kan arbeta som partners under längre tid”.