Omsättningen hamnade på 12,5 miljoner kronor, jämfört med 10,9 miljoner kronor föregående år. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 880 000 kronor, vilket ger en marginal på 6,8 procent. Ägarna tog hem 497 000 kronor av vinstmedlen. Personalstyrkan låg oförändrat på nio snittanställda på byrån som specialiserar sig på finansiell kommunikation.