Tankesmedjan Ownershift har kartlagt ägandet av bolagen som är medlemmar i Film och TV-producenterna. Det visade sig vara en klart manlig story.

74 av 116 medlemsbolag svarade på frågor om hur deras ägarfördelning ser ut. Ägandet är till 18 procent kvinnligt, konstaterar Ownershift.

Av de helägda bolagen ägs 5 procent av kvinnor och 45 procent av män. 35 procent av bolagen är samägda, men i de samägda bolagen ägs 64 procent av män och 36 procent av kvinnor.

15 procent av produktionsbolagen ägs av internationella koncerner.

En fullständig rapport av ägandet av produktionsbolagen i film och tv-branschen planerar att släppas i februari 2020 i samband med Berlinale, Berlins internationella filmfestival.