Tankesmedjan Ownershift vill driva på för en ökad andel kvinnligt ägande av kapitalet. Kvinnodagen i ära släpper Ownershift en rapport som visar på hur ojämlikt ägandet är även i ett av världens mest jämställda länder, Sverige.

Rapporten visar att kvinnor äger endast 4 procent av det totala aktievärdet. Dock är i 30 procent av landets företagare kvinnor.

Ownershift efterlyser förbättrade metoder till att visa skillnader mellan kvinnligt och manligt ägande.