En undersökning från Novus visar att över hälften av svenskarna anser att bensinskatten bör sänkas. Det går en tydlig skiljelinje mellan alliansen-blocket och de rödgröna, men allra störst andel som vill sänka skatten finns hos SD-väljarna.

Undersökningen är utförd av Novus på eget initiativ via 1 119 intervjuer den 16-22 maj 2019.

Frågan som ställdes var:

I mars kostade bensinen i genomsnitt 15,58 kronor litern. 63 procent, eller 9,82 kronor, av priset utgjordes av skatter. Anser du att bensinskatten bör höjas eller sänkas?

Svaren blev:

* Den bör höjas: 10 procent

* Den är bra som den är: 30 procent

* Den bör sänkas: 55 procent

* Vet inte: 5 procent

Då angav 80 procent av de undersökta att de hade tillgång till bil. Bland dem ville 61 procent sänka skatten.

I mindre städer vill 62 procent sänka skatten, medan 51 procent vill sänka skatten i storstäderna.

Stödet för att sänka skatten ligger på 47 procent i Stockholm.

Bland SD-väljarna vill 88 procent sänka skatten. Bland Alliansens väljare vill 65 procent sänka skatten medan andelen bland de rödgröna ligger på 33 procent.