Antalet varslade personer inom kommunikations- och informations-branschen exploderade i mars.

Innan mars ens är avslutad som månad står det klart att antalet varslade personer rusar i höjden. Arbetsförmedlingens statistik fram till 27 mars visar att 1 748 är varslade vid 55 tillfällen. Motsvarande för mars 2019 låg på 109 varslade vid åtta tillfällen.

Under februari 2020 varslades 670 personer jämfört med 109 under 2019.