– Det är en fråga om modernisering. För tio år sedan var det fifty fifty bland kommunerna, men de senaste åren har utvecklingen gått mot att istället ha en renodlad kommunchef, för att tydliggöra ledarskapet, säger Ingvar Carlberg, kanslichef i Osby kommun.

     

Kanslichefen är kommunens ledande tjänsteman, men inte chef över alla förvaltningschefer, vilket kommunchefen kommer att vara.

– Politikerna upplever att det underlättar om de kan vända sig till en person, med övergripande ansvar.

 

Ingvar Carlberg sitter kvar som kanslichef tills dess att kommunchefen är rekryterad.