I den senaste utgåvan av Dagens Opinions prenumererade veckomagasin Veckans Brief berättar några av landets tyngsta kommunikationschefer om hur de tror att pandemin kommer att påverka deras sätt att jobba framöver. Här bjuder vi på några smakprov. Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige berättar om företagets planer för hållbarhet och kommunikation.

Vad händer hos er i höst när pandemin skingras?
– Förutsatt att smittläget i Sverige fortsatt går åt rätt håll så kommer våra kontor, som under pandemin haft begränsningar i antal personer, att öppna upp. På samma sätt kommer vi att åter välkomna externa personer till våra anläggningar. Att enbart släppa in vår egen personal är något som vi varit väldigt strikta med under pandemin, säger Cecilia Gannedahl.

Hur påverkas ert sätt att arbeta varaktigt av pandemin?
– Pandemin har präglat stora delar av våra liv under det senaste året, inte minst vad gäller vårt arbete. För många har digitala verktyg och arbete på distans blivit det nya normala, säger Cecilia Gannedahl, och lägger till:

–  Det pågår ett arbete inom Orkla Sverige som syftar till att ta fram riktlinjer för hur vi ska arbeta när restriktionerna är borta, men vi ser möjligheterna med en ökad flexibilitet för en mix av kontors- och distansarbete.

Vilka är era tre viktigaste prioriteringar under det kommande året?
– Under pandemin har Orklas roll som lokal samhällsaktör blivit ännu tydligare. Med våra många anläggningar i Sverige har vi en viktig funktion att producera produkter baserat på lokal konsumentinsikt och ofta med lokala råvaror. Detta kommer fortsatt att vara en viktig prioritet. Under kommande år växlar vi upp arbetet för ett mer växtbaserat skifte, i både kommunikationen och produktutbudet.

Cecilia Gannedahl fortsätter:

– Hållbarhet är idag integrerat i Orklas affärsmodell och vi kommer att se ett ännu större fokus de kommande åren – inte bara ett ansvar för vår egen verksamhet utan genom hela värdekedjan. Vår vardagskonsumtion av mat och hygienprodukter har stor påverkan på vår förmåga att uppnå klimatmålen. Som ledande aktör inom dagligvaror är det därför självklart för oss att vara en del av lösningen. En av frågorna där vi har stort ansvar och möjlighet att påverka är i plastfrågan. Vi mobiliserar nu över hela koncernen för att använda återvunnen plast och främja en övergång till cirkulära värdekedjor och har ett pågående arbete för att samla branschen och politiker i de frågor där det finns enighet.

Pandemin har påskyndat digitaliseringen och Orkla Sverige ser även förändringar i konsumtionsmönster, berättar Cecilia Gannedahl.

– Innovation kring såväl smaker som nya förpackningslösningar och andra sätt att köpa och konsumera våra produkter kommer vara i fokus. I takt med detta växlar vi upp vår kommunikation digital och socialt, framför allt i vår hållbarhetskommunikation. Konsumenter vill handla hållbart, men tycker att det är svårt att välja rätt. Där ska vi förenkla i deras vardag.

Vilka aktörer tycker du utmärker sig i sin kommunikation just nu?
– Jag vet inte om jag ser någon särskild aktör som sticker ut, men jag tror att företag och organisationer som kommunikativt lyckas göra det svåra mer enkelt och konkret, som visar på transparens, ansvar och handlingskraft istället för stora ord, kommer att sticka ut i bruset, säger Cecilia Gannedahl.

Vill du provläsa Veckans Brief?

mejla prenumerera@dagensopinion.se

Ta en prenumeration direkt här