Pr-byrån Progress tappade i lönsamhet under 2019.

Omsättningen för Progress ökade med 1,7 procent till 6,6 miljoner kronor. Men rörelseresultatet minskade med 46 procent till 750 000 kronor. Detta efter att företaget stöttat sin delägda dotterbyrå i Öresund under uppstart. Rörelsemarginalen minskade med 12 procentandelar till 7 procent.
Personalstyrkan ökade från fyra till fem.