Pr-byrån Orakel har tagit in en 18-åring i sitt advisory board.

Det är Viggo Hangård från Täbys Enskilda gymnasium, som tar plats i pr-byråns advisory board, som träffas en gång per månad. En av Viggo Hangårds uppgifter blir att skriva en rapport från mötena.

”Idén med omvänt mentorskap och yngre rådgivare har länge lockat mig. Nu har vi fått tag på en riktig stjärna i Viggo som bidrar med insikter och intressanta tankar kring en yngre målgrupp. Det ökar kreativiteten och bidrar till ett väldigt bra utbyte”, berättar Sandra Kastås, grundare av och vd för Orakel.

Varför behöver du Viggo, hur kan han hjälpa dig att utveckla byrån?
”Eftersom jag själv inte är ung längre eller har barn så har jag för lite inflöde av information av vad ungdomarna gör idag. Därför är det ett perfekt tillfälle att förstå vilka trender som sker i den gruppen. Det finns mycket inspiration att hämta och det är den målgruppen som kommer vara relevant för de flesta företag inom kort. Har man inte förståelse för deras medievanor och konsumtionsmönster så kommer du inte kunna växa som företag.”

Hur mycket kan unga oerfarna människor egentligen bidra med, behövs inte rutin?
”Väldigt mycket. Jag tror att alla skulle behöva yngre personer i sitt advisory board eller som mentorer åt vds och HR-chefer. Det är alltid bra med mångfald som ger en syn på företaget utifrån, nya infallsvinklar och frågor som ställs kring produkter och problem som man själv kanske inte ens tänkt på eller sett. Genom att veta hur de yngre ser på sin framtid och hur vill de jobba så kan du skapa attraktiva produkter och arbetsplatser för framtiden.”