BUDGET 2021. Kristdemokraterna anser att budgetarbetet i sig har varit undermåligt. Vänsterpartiet tycker att regeringen inte borde ha tagit till lån för att finansiera budgeten.

Moderaterna invänder mot regeringens budget i två huvudpunkter:

* Budgeten innehåller tillfälliga skattesänkningar på arbete, men permanenta skattesänkningar på bidrag, anser Moderaterna och det ”urholkar arbetslinjen och leder till högre arbetslöshet”

* Regeringen minskar anslagen till poliser och åklagare.

Sverigedemokraterna föreslår i en skuggbudget 20 miljarder kronor till en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.

”I den privata sektorn, har många haft det väldigt, väldigt svårt, och har det fortsatt väldigt svårt”, kommenterar Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt.

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson tycker att ”regeringen fegar ur” och att budgetens finansiering (lån) urholkar välfärden.

”Det borde vara de på gräddhyllan i samhället som betalar uppbyggnaden av välfärden efter krisen. Det är ett svek att det är så tydligt att regeringen inte vågar omfördela så att vi får resurserna där de verkligen behövs”, kommenterar Ulla Andersson.

Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed skriver i en kommentar att det ”är påtagligt att årets budgetproposition saknar en gemensam riktning för politiken”.

Och vidare:

”Resultatet är tillfälliga och sent införda satsningar, som inte kommer stimulera konjunkturen och avhjälpa krisen. Ett jobbskatteavdrag som betalas ut vid midsommar 2022 och nedsatta arbetsgivaravgifter för unga som träder ikraft april 2021 är två exempel”.

Jakob Forssmed underkänner dessutom hantverket i konstruktionen av budgeten:

”I flera fall är underlagen till reformerna otillräckliga. Jobbskatteavdraget, stödet för energieffektivisering, och statliga kreditgarantier för gröna investeringar är exempel på satsningar som har en oklar utformning och ger ett hafsigt intryck. Regeringen har också haft problem att lämna besked i tid kring de olika företagsstöden, vilket inneburit osäkerhet och oro inom näringslivet för om verksamheter ska kunna överleva krisen”.