Allt tyder på att regeringens strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) kommer att avslås på socialutskottets sammanträde 8 juni.

När Kulturutskottet i ett remissvar avstyrkte regeringens ANDTS-proposition, stod Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna bakom. Det ger en stark indikation på att socialutskottet kommer att stoppa regeringens ANDTS-strategi.

– Jag vill inte uttala mig innan beslutet är fattat, men det var KD och C som yrkade avslag i våra respektive följdmotioner”, skriver Pia Steensland KD-ledamot i kulturutskottet i ett sms.

Övergripande riktas kritik mot att strategin inte i första hand är skademinimerande utan drar olika typer av laster genom samma kam.

– Företrädare för regeringspartierna har själva konstaterat att det kommer att bli svårt att få igenom propositionen, konstaterar Johan Hultberg, M-ledamot i Socialutskottet.
Han vill inte närmare kommentera hur Moderaterna kommer att agera förrän socialutskottet har justerat sitt betänkande tisdagen den 8 juni.