80 procent av oss oroar sig för hur ens egen personliga data används på nätet. Det visar en undersökning från The Trade Desk som genomfördes förra året. Samtidigt visar andra undersökningar att det finns en ökad vilja att dela med sig av personliga uppgifter – förutsatt att man får en bra kund- och användarupplevelse.

Vi vet mer om konsumenterna än någonsin. Konsumenterna både vill och vill inte dela med sig av sina personliga uppgifter. Om de är missnöjda med sin upplevelse går de till en konkurrent. Med andra ord ställs det stora krav på annonsörer idag.

Vad är då lösningen? Jag tror vi måste bli bättre på följande saker:

* Möt konsumenterna på rätt ställen, där de är, och där du som annonsör har kontroll. Sociala medier har länge varit det självklara valet för annonsörer, men det håller inte idag då många sociala medier inte växer längre, med undantag för TikTok. De allra flesta tillbringar det mesta av sin online-tid på det så kallade ’öppna internet’. På större mediesajter, spelappar, spelkonsoler, streamingtjänster, och tusentals andra ställen.

*  På det öppna internet får du som annonsör mycket mer information om vilka annonser som är mest framgångsrika när det gäller att nå specifika målgrupper, på vilken kanal och vid vilken tidpunkt. Du har en kontroll du saknar på sociala medier, som ju ofta kallas för ’walled gardens’ eftersom de håller mycket av detta för för sig själva.

* De många möjligheterna på det öppna internet kan såklart också vara en utmaning. Någon har liknat det vid en rondell med tjugotusen avfarter och en trafikrytm som i centrala Rom. Det finns också många vägar som inte leder någonstans eller som ger den trafik man önskar. Därför krävs det bra rådgivare och tekniker som kan navigera och driva kampanjer på det öppna nätet – där kan utdelningen bli betydligt större än de slutna sociala kanalerna.

Med människor och teknikens hjälp kan vi orkestrera annonskampanjer som är finkalibrerade och når rätt. Möjligheterna är i stort sett obegränsade. Men i en tid när det är så lätt att förlora en kund har det personliga tilltalet aldrig varit viktigare. Att kunna skapa nyfikenhet för dina produkter och tjänster, att få ditt budskap att tränga igenom bruset och framstå som trovärdigt, det är svårt.

Det är det kreativa anslaget och fingertoppskänslan för kommunikation som fäller avgörandet – men för bästa effekt krävs verkshöjd och samklang i kreativitet, utformning, tilltal och teknik.

Magnus Johansson, Nordenchef, The Trade Desk