Johan Ulvenlöv, ansvarig för strategi och opinion i digitala medier på LO, beskriver Opinionsverket som ”en samlingspunkt för människor som vill göra saker”, en plattform för informationsutbyte.
 
– Tanken är att vi på LO ska göra det människor inte har tid med. Vi kan göra faktakoll, research, ta fram nyheter, göra enklare opinionsundersökningar. Vi ska förverkliga idéer som människor kommer in med när det gäller opinionsbildning, säger han.
 
Dagens Opinion har tidigare berättat om LOs opinionsbildarnätverk som syftar till att stärka centralorganisationens opinionsbildning och både bidra till ett maktskfite i valet nästa år men också möta vad LO anser är arbetsgivarsidans ”systematiska smutskastning”.
 
Genom Opinionsverket ska LO hjälpa medlemmarna i nätverket att ”föra debatt, och diskutera” både på nätet och på arbetsplatserna och medlemmarna kan även bilda egna grupper inom nätverket och genomföra egna projekt tillsammans.
 
Nätverket är öppet för alla som delar LOs värderingar och inte bara fackanslutna.
 
Sajten Opinionsverket.se lanserades på måndagsförmiddagen och redan nu har ”flera hundra” personer anmält sig till nätverket, enligt Johan Ulvenlöv.
 
– Den första fasen nu blir att fokusera på att bli fler. Ensam kan man inte göra så mycket. Därefter kommer vi att titta på vilka nyheter vi kan göra och förhoppningsvis kan vi presentera något så fort som möjligt, säger han.
 
På LO är det Johan Ulvenlöv och Anders Larsson som jobbar med Opinionsverket. Hittills har projektet, inklusive hemsidan, kostat drygt 100 000 kronor.