”Jag och Almega ser med oro på valresultatet i USA och att Trump nu ser ut att bli USA:s näste president. Trumps politik med hot om stängda gränser och protektionism oroar på många områden, inte minst inom handelspolitiken. Sverige är, liksom övriga världen, beroende av handel och frihandel och de ömsesidiga band det skapar mellan länder”, skriver Almegas vd Anna Karin Hatt i en kommentar.
 
Hon är rädd för att världen missar ”en konstruktiv samtalspartner i USA”:
 
”Det är något som riskerar att bli svårt med Trump som president. Risken är att Trumps protektionism kommer att hota det värdefulla internationella kunskapsutbytet, både inom akademien och i företagsvärlden, som är nödvändigt för att vi gemensamt ska klara av de stora globala samhällsutmaningarna”, kommenterar Anna-Karin Hatt.
TCOs ordförande Eva Nordmark tycker att Donald Trump ”har drivit en antifacklig agenda och gått till val på att riva upp handelsavtal och bygga murar mot omvärlden”.
”Det är en dyster morgon. Trump har under valrörelsen gett uttryck för protektionism, främlingsfientlighet och manschauvinism. Alla vi som står för motsatsen, vi som står för frihandel, öppenhet och jämställdhet måste arbeta ännu hårdare”, skriver Eva Nordmark, ordförande TCO, i en kommentar.
 
TCO förklarar valresultatet med ”bristande jämlikhet och otrygghet”. Eva Nordmark kommenterar:
”För många har nog valet varit ett sätt att uttrycka sin frustration. Ojämlikheten och otryggheten har ökat i USA och det har lett till en misstro mot det politiska etablissemanget. Om politiken inte levererar lösningar på människors problem blir det så här. Jag hoppas att det blir en väckarklocka för politiker i Sverige och i EU. Sammanhållning är viktigare än någonsin och det är den enda vägen framåt. Hatet får aldrig vinna”.
LOs ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson kommenterar valutgången i förbundets egna tidning Arbetet:
”Det är en av de största politiska jordbävningen i modern tid. Trump har gått till val på en extrem högerpolitik och lovar enorma skattesänkningar för de rika. Hans populism kopplat med hans främlingsfientlighet har lockat många många många arbetarväljare. Det är samma soppa som i Europa.”
 
Inte heller Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne är positiv till valutgången:
”Båda kandidaterna rörde sig i en inåtblickande riktning, inte minst i synen på frihandel. Det är ytterst bekymmersamt. Vi måste alla göra allt vi kan för att motverka en liknande utveckling i Sverige och Europa.”