Snusbolaget hyllar och A Non smoking generation sågar socialutskottets beslut att avfärda regeringens strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). IOGT-NTO ligger lite emellan.

”Jag håller med om delar av kritiken, men är orolig för att ett nej i Riksdagen kan innebära att Sverige får vänta allt för länge på en strategi, eller inte får någon alls”, kommenterar Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

Hon efterlyser en ”så bra strategi som möjligt”.

”Det här området har varit eftersatt i så många år, inte minst alkoholpolitiken. Får vi en bättre strategi på det här sättet så är det naturligtvis bara bra, men om det blir förseningar, eller en sämre produkt så betyder det ytterligare tid utan ramar och nedprioritering av frågan”.

Dock är Irma Kilim bekymrad över hur det fortsatta arbetet ska löpa.

”Det råder oenighet inom Socialutskottet, så som reservationerna har visat och det kan innebära svårigheter att komma överens om ett nytt förslag. Risken är stor att den nya strategin blir en urvattnad kompromiss. Det vi behöver är en tydlig politisk ledning i de här frågorna”, anser hon.

 

Avslaget mot ANDTS-propositionen är ”ett svek mot barn och unga”, anser A Non Smoking generation. Organisationens generalsekreterare Helen Stjerna, riktar stark kritik mot politikerna:

”Vissa riksdagsledamöter väljer att gå tobaksindustrins ärenden och menar att snus och nya nikotinprodukter kan rädda befolkningen från rökning. En avslagen ANDTS-strategi innebär i praktiken att tobaksindustrin fortsatt tillåts rekrytera framtidens kunder bland barn och unga”, anser hon.

Helen Stjerna pekar särskilt ut Moderaterna och Kristdemokraterna:

”M och KD är två av sex riksdagspartier som röstar nej till regeringens förslag om en ny strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin, samt spel om pengar. Partierna motiverar delvis avslaget med argumentet att snus och nya nikotinprodukter inte borde likställas med cigaretter, och menar att målet för strategin borde vara ’minskade skador’ snarare än ’minskat bruk’. Ett sådant skifte är kontraproduktivt och försämrar sannolikt förutsättningarna att minska både bruket och dess skador”.

Helen Stjerna utvecklar:

”I en debattartikel i GP skriver M och KD att ’en seriös politik behöver utgå från fakta’, men saknar själva vetenskapliga belägg för deras argument. Partierna replikerar tobaksindustrins retorik om skademinimering, och menar att snus och nya nikotinprodukter borde undantas hårdare reglering så att befintliga samt potentiella rökare väljer dessa produkter före cigaretter. Oberoende forskning visar dock tvärtom att snus och nya nikotinprodukter inte hjälper rökare att sluta, utan riskerar snarare att stärka beroendet samt bli en inkörsport till tobaksbruk bland unga icke-rökare. Resultatet av att politiker hämtar sin information från tobaksindustrin är att tobaksföretagens vinster premieras över barns hälsa, vilket definitivt inte minskar tobaksbrukets skadeverkningar”.

A Non Smoking Generation anser vidare ”att det fanns brister i strategin, men att helt stå utan är ett betydligt sämre alternativ”.

Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget, hyllar snarare att socialutskottet avslår regeringens ANDTS-strategi.

”Genom att avslå regeringens ANDTS-proposition har svenska politiker troligtvis räddat livet på 3 400 svenska män per år. De har dessutom öppnat en dörr för att årligen kunna rädda upp till 210 000 europeiska män från att dö i allvarliga rökningsrelaterade sjukdomar såsom lungcancer. Varför har Sverige och Norge de i särklass lägsta andelarna rökare i hela Europa? Svaret är att snus är tillåtet i Sverige och Norge, men förbjudet i EU”, skriver han i ett debattinlägg i GP.

Markus Lindblad tycker ANDTS-propositionen var ”helt orimlig”.

”Regeringen ville skärpa den redan hårda EU-linjen till sin yttersta extrem. Snus och nikotinpåsar skulle likställas med produkter som narkotika och alkohol; några av de mest hälsoskadliga produkterna som finns. Regeringen ville begränsa de svenska snusarnas tillgång till snus med exakt samma argument som man vill begränsa tillgången till heroin. Detta var naturligtvis helt orimligt! Snus kan under inga omständigheter likställas med heroin”.

Markus Lindblad hoppas att avslaget  ska bädda för snuset i Europa.

”Med avslaget har svenska politiker även öppnat en dörr för Sverige att gå i bräschen för en ny tobakspolitik inom EU. Och då en politik som poängterar snusets skillnader mot rökning, möjligheterna med skademinimerande produkter och snus som hjälpmedel att fasa ut rökningen. Tillåts snus inom EU kan detta potentiellt rädda som minst 210 000 europeiska män från att dö i rökningsrelaterade sjukdomar”.