Sven-Olof Daunfeldt, färsk chefsekonom på Svenskt Näringsliv tycker att regeringen borde ha investerat budgetpengarna med en längre investeringshorisont. Han skriver i ett utskick:

” De starka statsfinanserna borde användas till strukturreformer och långsiktiga investeringar som är bra för Sverige. Nu används en stor del av budgetutrymmet för att dela ut ersättningar strax innan valet och som dessutom minskar drivkrafterna till arbete. Den tilltagande kortsiktigheten i finanspolitiken är oroande”.

Sven-Olov Daunfeldt anser att utanförskapet är Sveriges största problem.

”Det som är bekymmersamt är det finansministern inte pratar om, nämligen det omfattande och växande utanförskapet. Det behövs ett självförsörjningsmål och konkreta åtgärder för att få fler i arbete”.

TCO saknar omställningsfrågorna i budgeten.

”Behovet av att kunna ställa om genom vidareutbildning försvinner inte av vare sig pandemi eller krig. Rekryteringsbehoven är stora och kompetensbristen svår inom många kritiska verksamheter inom välfärd såväl som näringsliv” kommenterar Therese Svanström, ordförande i TCO.

LO välkomnar 500 miljoner kronor på extra resurser i vården.

”Sjukvården och hela välfärden har mycket stora behov. Pandemin och den ekonomiska osäkerheten visar detta. Vi ser detta som ett första steg och välkomnar ytterligare satsningar på välfärden”, kommenterar Susanna Gideonsson, ordförande för LO.

LO anser dock att 50 miljoner kronor till etableringsjobb är ”alldeles för lite”.

Saco saknar ”långsiktiga satsningar på utbildning, omställning och starka trygghetssystem i vårbudgeten”.

”Regeringen säger uttryckligen att det nu är viktigt med en ansvarsfull finanspolitik. Men då borde de också satsa mer på trygghetssystem och utbildning i en tid då osäkerheten är stor”, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Sveriges Ingenjörer var tidigt ute med kommentarer till budgeten. Fackförbundet anser att vårändringsbudgen saknar ”nödvändiga satsningar på högskolan”.

”Sverige står inför stora samhällsutmaningar som kräver spetskompetens och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Högskolans kurser behöver digitaliseras, modulariseras och göras tillgängliga utanför programmen. Det är kostsamt och tidskrävande. Nuvarande resurstilldelningssystem saknar incitament för att det ska ske i den takt och omfattning som krävs”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Även Fackförbundet Vision efter med långsiktiga investeringar.

”Vårbudgeten präglas av krisinsatser. Men för att klara kriserna är vi beroende av en stark och stabil välfärd. Pandemin har blottlagt stora arbetsmiljöbrister i välfärden. Det är uppenbart att det är medarbetarna i vård, skola och socialtjänst vi behöver satsa på”, kommenterar Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Företaget Energigas är glada över 50 miljoner kronor extra i gödselgaspremie till att utveckla produktionen av biogas och andra förnybara gaser.

”Den här satsningen på gödselbaserad biogas fanns med bland Biogasmarknadsutredningens förslag men saknades fortfarande när regeringen i slutet av mars presenterade den nya förordningen som ska boosta svensk biogasproduktion. Dagens besked är därför mycket efterlängtat och positivt”, kommenterar Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.