Swedavia, SAS, Preem, och Fores är positiva till Maria Wetterstrands utredning Biojet för flyget (SOU 2019:11).

Maria Wetterstrand föreslår en stegvis plikt att ersätta flygbränsle med biobränsle, snarare än en flygskatt.

– Alla vet att klimatomställningen är knepig för alla branscher och flyget är inget undantag. Men det här är en realistisk väg framåt. Det är ett konkret förslag som sätter press på producenterna av biobränslen och det blir viktigt och skapar positiva möjligheter för skogsindustrin och andra aktörer, säger Niklas Nordström, ordförande i organisationen Svenskt Flyg samt kommunstyrelsens ordförande (s) i Luleå.

Den statliga flygplatsoperatören Swedavia gör också tummen upp:

”Det krävs effektiva och långsiktiga styrmedel och nya politiska beslut för att minska flygets negativa klimatpåverkan. Att införa en reduktionsplikt som ett alternativ till flygskatten är därför ett steg i rätt riktning, eftersom den både minskar utsläppen och bidrar till svensk, storskalig produktion av biobränslen”, kommenterar Jonas Abrahamsson, koncernchef och vd för Swedavia, i ett pressutskick.

Flygbolaget SAS och bränsleproducenten Preem skickar ut ett gemensamt pressmeddelande:

”Utredningens förslag om en branschomfattande reduktionsplikt, och incitament till ökad produktionskapacitet, kan potentiellt påskynda omställningen i hela flygbranschen”, anser Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

Preems vd Petter Holland:

”Det är mycket glädjande att utredningen föreslår en reduktionsplikt för flyget. Det kommer att få reella effekter på flygets utsläpp. Preem ser fram emot att samarbeta med flygbranschen, inte minst SAS, för att utöka vår produktion av förnybar biojet”.

”Med en reduktionsplikt kan flygskatten slopas, säger resebranschföreningen SRFs generalsekreterare Anna Lennhammer i ett pressmeddelande.

Tankesmedjan Fores, som driver 2030-sekretarieatet, vill gå längre:

”Inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030. Därför bör den som gör mer än reduktionsplikten kräver belönas; flygbolag och flygplatser som ökar andelen förnybart och resenärer som kräver bioflyg eller elflyg. Men viktigast av allt är någon form av inledande stöd för att få igång produktion i Sverige – låt oss inte missa denna chans att bli en ledande leverantör av hållbara biobränslen för flyget! Här ser vi fram emot konkreta förslag från politiken”, kommenterar Jakob Lagercrantz, drivmedelsansvarig i 2030-sekretariatet.